İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü - Bodrum Belediyesi
Nedir?

İklim değişikliği fosil yakıt tüketimi, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin sonucu olarak atmosferde ki yoğunluğu ve miktarı artan sera gazlarının neden olduğu iklim koşullarında olan değişikliklerdir.