IV. Belediyeler Buluşması

İKLİM ADALETİ BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİCİLERİN KIRILGANLIK BİLİNCİ:

SECAP 4. BELEDİYELER BULUŞMASI ÖRNEĞİ

İncele

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ''İklim Eylemi''
13.1.

İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi

13.1.1. Ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma strat ...